Meny

Sponsring

Sponsring är viktigt för oss på Telemäklarna och en del av vårt lokala engagemang. Vi vill att sponsringen ska skapa nytta för våra kunder samtidigt som vi stärker vårt varumärke och skapar goda relationer med föreningslivet. Vår ambition är att vara en aktiv och närvarande sponsor och samarbetspartner.

Telemäklarnas sponsring ska

  • Innehålla tydliga motprestationer
  • Bidra till att stärka varumärket och skapa en positiv bild av Telemäklarnas engagemang och budskap
  • Möjliggöra samarbete

Telemäklarna undviker att sponsra

  • Politiska eller religiösa organisationer
  • Aktiviteter som skadar vår miljö
  • Föreningar/organisationer som strider med Telemäklarnas värderingar

Vi behandlar alla sponsoransökningar två gånger per år, med besked i maj respektive december. Din ansökan ska innehålla information om förening, antal medlemmar, kontaktperson med e-mailadress och telefonnummer, önskad summa och förslag på motprestation.

Ansökningsperioder:
Ansökan senast 31 mars får besked senast 31 maj.
Ansökan senast 30 september får besked senast 31 december.

Ansökan skickas till sponsor@telemaklarna.se


Tack för ditt engagemang och välkommen in med din sponsringsansökan!